INNE


Konkurs na najlepszy wywiad jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych z powiatów: bielskiego; siemiatyckiego; hajnowskiego. Temat wywiadu wyjątkowa osoba.


REGULAMIN


OŚWIADCZENIE


KARTA ZGŁOSZENIA