PLASTYCZNE

Bielsk Podlaski, 14.03.2018r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Konkursowej z dn. 14.03.2018 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim w składzie:

przewodniczący komisji: Szymon Ambrożewicz  - Instruktor ds. plastyki BDK

członkowie komisji:        Joanna Kwiatkowska    -    Specjalista Służby Leśnej

                                   Sebastian Ostaszewski  -   Specjalista Służby Leśnej                     

Komisja ustaliła, iż do konkursu plastycznego „Wiosna w lesie” przeprowadzonego w okresie  12.02 – 13.03.2018r. przystąpiły:

 - MDK – Dom Środowisk Twórczych w Łomży ( 4 prace )

- Szkoła Podstawowa nr. 3 im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim ( 8 prac)

- Szkoła Podstawowa im A. Mickiewicza w Babikach (11 prac)

- Szkoła Podstawowa nr 4 im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim  (21)

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim (36)

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt.W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim (15)

- Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie (15)

- Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach (9)

- Augustowskie Placówki Kultury (3)

- Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu (5)

Ogółem wpłynęło 126 prac plastycznych wykonanych w technice rysunkowej malarskiej, graficznej i collage’u. 

Autorom najciekawszych prac postanowiono przyznać 10 nagród, oraz 15 wyróżnień w obu kategoriach wiekowych  :

Nagroda  I Kategoria    (5)

Wyróżnienia I Kategoria (10)

Nagroda II  Kategoria  (5)

Wyróżnienia II Kategoria (5)

I Kategoria Klasy I-III:

Nagroda

 

Karolina Rzepniewska , lat 7

SP nr 5 im. Szarych Szeregów

Nauczyciel: Zofia Wypychowska, Marzena Rzepniewska

Olga Jurkowicz, lat 7

SP nr. 4 im. Adama Mickiewicza

Nauczyciel: Krystyna Pawluczuk

Lila Romatowska, lat7

MDK- Dom Środowisk Twórczych Łomża

Nauczyciel: Anna Bureś

Daria Maksymiuk , lat 7

SP nr. 4 im. Adama Mickiewicza

Nauczyciel: Zdzisława Gołębiekca

Natalia Żarska, lat 8

SP nr. 3 im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

Nauczyciel: Alina Sacharewicz, Maria Falkowska 

Wyróżnienie

 

Milena Kuptel, lat 8

SP nr 2 im. kpt.W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

Nauczyciel: Magdalena Ofman

Alicja Fiedoruk, lat 7

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach

Nauczyciel: Ewelina Rynans

Nina Niczyporuk, lat 8

SP nr. 3 im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

Nauczyciel: Alina Zacharewicz, Maria Falkowska

Igor Bielenia, lat 7

SP nr 5 im. Szarych Szeregów

Nauczyciel: Zofia Wypychowska

Cezary Dmitruk, lat 9

SP nr. 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Nauczyciel: Iwona Duryńska

Maria Wawrusiewicz, 7 lat

SP nr. 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Nauczyciel: Marzanna Popławska

Jakub Nazaruk, 9 lat

SP nr. 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Nauczyciel: Joanna Duszkowska

Gabriela Zielińska, 7 lat

SP nr. 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Nauczyciel: Marzanna Popławska

Paula Onacik, 8 lat

SP nr. 3 im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

Nauczyciel: Alina Zacharewicz, Maria Falkowska

Oliwia Martyniuk, 8 lat

SP nr. 3 im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

Nauczyciel: Alina Zacharewicz, Maria Falkowska

II Kategoria Klasy IV-VI:

Nagroda

Kornelia Samełko, lat 11

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie

Nauczyciel Hanna Borys

Izabela Czerwińska, lat 12

MDK – Dom Środowisk Twórczych w Łomży

Nauczyciel: Anna Bureś

Jonasz Andrejuk, lat 10

SP nr. 4 im. Adama Mickiewicza

Nauczyciel: Iwona Duryńska

Patrycja Gietka, lat 12

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie

Nauczyciel: Hanna Borys

Alicja Hryniewicka, lat 10

SP nr 2 im. kpt.W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim

Nauczyciel: Daniel Gromadzki

Wyróżnienie

Matylda Sopek, lat 11

Szkoła Podstawowa nr. 5 im. Szarych Szeregów

Nauczyciel Marzena Rzepniewska

Antonina Pisalska , lat 10

MDK – Dom Środowisk Twórczych w Łomży

Nauczyciel: Anna Bureś

Monika Surowiec, lat 12

Szkoła Podstawowa im A. Mickiewicza w Babikach

Nauczyciel: Tatiana Andracka

Laura Kamińska, lat 11

SP nr 5 im. Szarych Szeregów

Nauczyciel: Marzena Rzepniewska

Mateusz Kudzinowski, lat 12

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie

Nauczyciel: Hanna Borys