PLASTYCZNE


Bielski Dom Kultury zaprosił do udziału w konkursie świątecznym na  ozdoby choinkowe szerokie grono mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz okolic, od przedszkolaka do seniora. Celem organizatora było m.in. rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej, powrót do tradycji wykonywania własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia. W konkursie udział wzięło 214  osób (trzykrotnie więcej niż w poprzedniej edycji konkursu) dostarczając ok. 700  prac. Komisja przyznała 47 nagród. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski wręczył  laureatom  dyplomy i nagrody rzeczowe. Bielski Dom Kultury zaś, do podziękowań burmistrzowi dołączył stroik świąteczny wykonany przez uczestnika Pracowni Plastycznej „Atelier” BDK. Tradycją stało się dekorowanie choinki BDK przez samych laureatów konkursu pięknymi, własnoręcznie wykonanymi ozdobami,  pracami  nagrodzonymi. A na zakończenie – wspólne zdjęcie.