Zajęcia arteterapii
Instruktor: Jakub Włostowski


           Arteterapia, inaczej leczenie przez sztukę. Uczestnicy sesji arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych, ani wcześniejszych doświadczeń. Prowadzący zajęcia nie koncentruje się bowiem w pierwszym rzędzie ani na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów, ani na ich aspekcie diagnostycznym. Kontekst psychoterapeutyczny, z właściwymi mu czynnikami leczącymi, stanowi podstawową różnicę pomiędzy arteterapią, a zajęciami plastycznymi czy terapią zajęciową. Głównym celem arteterapii jest umożliwienie uczestnikowi zajęć dokonania zmiany, wzrostu rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach.
            Technika arteterapeutyczna jest narzędziem działań psychologicznych, wprowadzanych przez arteterapeutę po to, by realizować zamierzenie twórcze prowadzące do uzyskania terapeutycznej zmiany. Każdy bez względu na wiek, płeć, swoje aktualne samopoczucie i światopogląd może korzystać z jej dobrodziejstw, bowiem bazą dla arteterapii jest sztuka, która poprzez świadome działania artystyczne pozwala na rozwiązanie wielu problemów. Arteterapia wykorzystuje do celów leczniczych terapeutyczne formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne. Tak szeroko pojęta sztuka daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia "nie wprost". Obniża napięcie i pomaga nazwać problem. Poprzez spotkania indywidualne i warsztaty grupowe człowiek może nawiązać nowe i jakościowo inne kontakty, uczyć się asertywnego wyrażania myśli i doznań. Celem działań arteterapeutycznych jest zrozumienie codziennych problemów, poprawa ich wyrazu, interpretacja i rozwój osobowości. Terapia poprzez sztukę ma bardzo szerokie zastosowania, może pomóc wszystkim ludziom chcącym skorzystać z jej możliwości.

23 Listopada 2017r.21 Listopada 2017r.19 Październik 2017r. – Spotkanie z arteterapii pn. „Najpiękniejsze jest niewidoczne dla oczu”


Na spotkaniu 25 osobowa grupa dzieci klas III SP Nr 4 uczyła się odróżniać cechy zewnętrzne od wewnętrznych. Dominującą metodą prowadzonych zajęć była biblioterapia, w której uczestnicy po przeczytanej bajce potrafili opisać i opowiedzieć o istotnych przesłaniach opowieści.

Zajęcia aktywizowały dzieci jak również uczyły tolerancji i wartości tj.: życzliwość, bezinteresowność, uczciwość.
15 Luty 2017r.