OSIĄGNIĘCIA

30.11.2018 – Udział recytatorów BDK w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Wiew Sitowia”  w Łapach

II miejsce: Taisa Fionik

Wyróżnienie: Eliasz Fionik, Aleksandra Zinkiewicz, Hanna Filipiuk

-------------------------------------------------------------

W  XIX Edycji Konkursu Recytatorskiego „TRÓJGŁOS POETYCKI”

NAGRODY  przyznano Ninie Bieleckiej,  Janowi  Oniśkiewiczowi, Halinie Sawin i Włodzimierzowi Wiesiełowskiemu z Teatru Seniora „RETRO” Bielskiego Domu Kultury


-------------------------------------------------------------

BRĄZ
w kat. chóry senioralne otrzymał CHÓR POLSKIEJ PIEŚNI NARODOWEJ na

II MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE CHÓRALNYM 

„CANTU GAUDEAMUS’2017” w Białymstoku


(zdjęcie organizatora)

-------------------------------------------------------------

Marcin Kryszpiniuk
, uczestnik Pracowni Plastycznej „Atelier” otrzymał NAGRODĘ na XX PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO „ MIEJSCA – LUDZIE – OBYCZAJE 1918 – 2018” w Białymstoku.-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------
Laureaci naszego zespołu teatralnego "ANTRAKT"  w Konkursie Religijnym w Hajnówce-------------------------------------------------------------
Uczestniczka Ogólnopolskiego konkursu z naszej pracowni plastycznej: "SZKARŁAT"


Laureatka Ogólnopolskiego konkursu z naszej pracowni plastycznej: "PASTELKI"


-------------------------------------------------------------


Protokół Jury Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 2018
Protokół komisji
Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego
W dniu 10 lutego 2018 r.

Komisja składzie:

1. Ewa Jakubaszek
2. Teresa Pardo
3. Józef Zyśk

Po obejrzeniu 19 zespołów teatralnych postanowiła przyznać następujące nagrody:

W kategorii grup dziecięco- młodzieżowych

I nagroda

-Teatrzyk Form Różnych „ANTRAKT” z Bielskiego Domu Kultury

-------------------------------------------------------------

Wyniki eliminacji centralnych XXV Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2018” przeprowadzonych dnia 11.02.2018 r. w Hajnówce

ŚPIEW Z AKOMPANIAMENTEM INSTRUMENTALNYM
Soliści
?wyróżnienie: Mikołaj Iwańczuk z Bielska Podlaskiego

Duety, tercety, kwartety
?I miejsce: Tercet: Świetłana Kobus, Anna Popławska, Marek Chmur z Bielska Podlaskiego
?III miejsce: Tercet: Konstanty Sielewonowicz, Marek Chmur, Anatol Niczyporuk z Bielska Podlaskiego

Zespoły wokalne
?I miejsce: "Małanka" z Bielska Podlaskiego, grupa żeńska zespołu "Małanka" z Bielska Podlaskiego

Chóry
mieszane
?III miejsce: "Wasiloczki" z Bielska Podlaskiego, Chór Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim

Chóry
jednorodne
?II miejsce: "Kuranty" z Bielska Podlaskiego


-------------------------------------------------------------

17.06.2017 r. Zespół „Karuzela” uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki
 „NUTY PRZYJAŹNI” w Hajnówce

Zespół „KARUZELA” otrzymał II nagrodę

zaś III nagrody otrzymały: Justyna Jaroszewicz i  Laura Kamińska
-------------------------------------------------------------

13 czerwca 2017   w sali widowiskowej Bielskiego Domu Kultury miał miejsce IV PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁOW TEATRALNYCH „AFISZ’2017”. W Przeglądzie udział wzięło 16 grup teatralnych (10 – dziecięcych, kat. przedszkola, szkoły podstawowe oraz 6 – kat. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i osoby dorosłe). Po obejrzeniu każdego spektaklu komisja przyznawała nagrody indywidualne za wyróżniającą się grę aktorską.         

Nagrody przyznano m.in.: Paulinie Niemyjskiej oraz Helenie Kotelczuk z Zespołu Teatralnego „ANTRAKT+”  InesieHaponiuk i Maksymowi Fionikowi z Zespołu Teatralnego „ANTRAKT” Bielskiego Domu Kultury prowadzonego przez Panią Elżbietę Fionik.

Ponadto jury przyznało  NAGRODY ZESPOŁOWE. Jedną z nagród przyznano Teatrowi Seniora „RETRO” Bielskiego Domu Kultury.

-------------------------------------------------------------

3-4.06.2017 r. – Udział Studia Piosenki „Fart” i Zespołu „Karuzela” oraz Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” w XI Międzynarodowym  Festiwalu Piosenki „Podlaska Nuta” w Bielsku Podlaskim.

Złota Podlaska Nuta: zespół „Karuzela”

Srebrna Podlaska Nuta: Justyna Jaroszewicz z zespołu „Karuzela”

Wyróżnienie: Laura Kamińska, Julianna Laszewicz z  zespołu„Karuzela”

Złota Podlaska Nuta: „kFARTet” Studia Piosenki FART

Srebrna Podlaska Nuta: zespół FART Studia Piosenki FART

Brązowa Podlaska Nuta: Magdalena Tworkowska ze Studia Piosenki FART

Grand Prix– Karolina Porzezińska ze Studia Piosenki FART

 Srebrna Podlaska Nuta: Zespół „RANOK”

Srebrna Podlaska Nuta: Weronika Fiedoruk z Zespołu „Ranok”

-------------------------------------------------------------


W dniach 13-14.05.2017 r. w Bielskim Domu Kultury miał miejsce Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu Podlasie 2017”. To inicjatywa, która już od 23 lat odkrywa i promuje młode talenty muzyczne Podlasia. Organizatorem festiwalu było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej przy wsparciu Kurii Diecezji Drohiczyńskiej, Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej oraz Bielskiego Domu Kultury.
Wśród laureatów znaleźli się również nasi reprezentanci ze Studia Piosenki „Fart’’ BDK.

Jury w składzie: Alicja Minorczuk,  Dyrektor Bielskiego Domu Kultury Pani Małgorzata Bil – Jaruzelska oraz Łukasz Kraujutowicz zdecydowało przyznać:

I miejsce (w kategorii solistów do 10 lat) - Laurze Kamińskiej,

I miejsce (w kategorii solistów 11-14 lat)Bartłomiejowi Kiełsa.-------------------------------------------------------------

13 maja 2017 roku uczestnicy Zespołu Teatralnego „ANTRAKT” prowadzonego pod kierownictwem Pani Elżbiety Fionik wzięli udział w XI Edycji konkursu

„Spotkania z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej” organizowanego przez  Stowarzyszenie Prawosławne Bractwo św. św. Cyryla i Metodego, oraz Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim.

I miejsce (w kat. kl. I-III) otrzymała Martyna Gerez

II miejsce - Taisa Fionik

wyróżnienieMałgorzata Skrzyniarz

W kat. kl. IV-VI:wyróżnienie otrzymał Eliasz Fionik

A w kat. gimnazja: wyróżnienia przypadły Aleksandrze Zinkiewicz i  Paulinie Niemyjskiej

-------------------------------------------------------------

Tego samego dnia (13.05.2017 r.) recytatorzy Zespołu Teatralnego „ANTRAKT” wzięli udział w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE POEZJI RELIGIJNEJ W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH w Białymstoku. Organizatorem tegoż konkursu był Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku oraz Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Podopieczni Pani Elżbiety Fionik wrócili z nagrodami:

III miejsce (w kat. I-IIIzajęły: Martyna Gerez i Taisa Fionik

I miejsce (w kat. klas IV-VI) – Eliasz Fionik

I miejsce (w kat. gimnazja) – Maksym Fionik

II miejsce – Aleksandra Zinkiewicz i Paulina Niemyjska

wyróżnienie - Hanna Filipiuk

Gratulujemy laureatom i Pani Elżbiecie za znakomite przygotowanie recytatorów do konkursów!!!

-------------------------------------------------------------

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „KRAJOBRAZ DZIEDZICTWA, DZIEDZICTWO KRAJOBRAZU” w Czyżewie’2017 

Karolina Wardecka z Pracowni Plastycznej „ATELIER”  została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „KRAJOBRAZ DZIEDZICTWA, DZIEDZICTWO KRAJOBRAZU” w Czyżewie’2017.  Praca została wykonana pod kierunkiem Marii Babulewicz. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z podsumowaniem projektu „gdzie NATURA, tam KULTURA” – 28 kwietnia w GOK-u w Czyżewie.

Serdecznie gratulujemy Karolinie !

-------------------------------------------------------------

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MAKULATURA TO NIE ŚMIEĆ – OWADY” w Łomży


Mateusz Mieleszko z Pracowni Plastycznej „KOLORYT” otrzymał  NAGRODĘ w kat. Gimnazja, Liceum. Praca została wykonana pod kierunkiem Marii Babulewicz.

Na konkurs wpłynęło 1245 prac z placówek oświatowych z całej Polski. Komisja oceniając prace kierowała się estetyką wykonania, samodzielnością, pomysłowością w wykorzystaniu materiałów, kreatywnością i niestandardowym podejściem do formy. Nagrodę otrzymał Mateusz Mieleszko, zaś prace Michała Wardeckiego, Natalii Szwarc oraz Karoliny Wardeckiej  komisja zakwalifikowała do wystawy pokonkursowej. Wszystkie prace powstały pod kierunkiem Marii Babulewicz. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 27.04.2017 o godz. 11.00 w Galerii Bonar MDK-DŚT w Łomży.

-----------------------------------------------------------

XIV Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów Prezentacje 2017 pn. "Mój świat tu i teraz" w Hajnówce
Na konkurs wpłynęło 717 prac 527 uczestników ze szkół, świetlic, ośrodków kultury i osób indywidualnych

WYRÓŻNIENIE
otrzymała Aleksandra Zinkiewicz z Pracowni Plastycznej "KOLORYT" pod Kierunkiem instruktora Szymona Ambrożewicza.

Kwalifikacje do wystawy
- Sara Pawłowska - opiekun artystyczny Szymon Ambrożewicz

-------------------------------------------------------------

WYNIKI eliminacji centralnych XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2017” przeprowadzonych dnia 11.02.2017 r. w Białymstoku:
* PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA AUTENTYCZNA
- Soliści:
I miejsce: Lidia Malinowska z Bielska Podlaskiego
II miejsce: Helena Lachowicz z Gródka
III miejsca: Walentyna Korzeniewska z Supraśla, Lidia Tymoszuk z Wilanowa
wyróżnienie: Wiera Niczyporuk z Malinnik

- Duety, tercety, kwartety:
I miejsce: Tercet „Swajaczki” z Bielska Podlaskiego

- Zespoły wokalne:
II miejsca: Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz, „Żemerwa” ze Studziwód

* PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA OPRACOWANA
- Soliści:
III miejsce: Nina Szymańska z Orli

- Duety, tercety, kwartety:
I miejsca: Tercet rodzinny „Triada” z Makówki, Tercet Malinowskich z Bielska Podlaskiego
II miejsce: duet: Małgorzata Mackiewicz, Wioletta Bociuk ze Studziwód

- Zespoły wokalne:
I miejsce: Kwintet „Douhi Wieczar” z Hajnówki 
II miejsce: „Kuranty” z Bielska Podlaskiego
III miejsce: „Czyżowianie” z Czyż
wyróżnienia: grupa żeńska chóru „Cegiełki” z Lewkowa Starego, „Wrzosy” z Wilanowa

- Zespoły wokalno-instrumentalne:
I miejsce: „Niemoralna Propozycja” z Białegostoku
III miejsce: „Żar” z OSP w Sarnakach

- Chóry:
I miejsca: „Harmoń” z Łosinki, „Zahadka” z Supraśla
II miejsce: „Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego
III miejsce: „Cegiełki” z Lewkowa Starego

* PIOSENKA WSPÓŁCZESNA
- Soliści:
I miejsca: Marta Malinowska z Bielska Podlaskiego, Maria Wróblewska z Gródka, Maria Martyniuk z Bielska Podlaskiego 
II miejsca: Julita Wawreszuk z HDK w Hajnówce, Marlena Biegluk z HDK w Hajnówce
III miejsca: Karolina Mirek z HDK w Hajnówce, Magdalena Malisz z LO z BJN w Bielsku Podlaskim
wyróżnienie: Jan Pietuszyński z Grzebieni

- Duety, tercety, kwartety:
II miejsce: Tercet: Małgorzata Pawluczuk, Katarzyna Sienkiewicz, Ala Kamieńska z Białegostoku

- Zespoły wokalne:
grand prix: „Świtanak” z Białegostoku
I miejsca: Studio Piosenki Estradowej HDK z Hajnówki, „Omorfos” z Siemiatycz
II miejsca: „Reczańka” z Koźlik, grupa żeńska chóru „Kałaski” z Białegostoku, „Spadczyna” z LO z BJN w Bielsku Podlaskim
III miejsca: „Kalinka” z Białegostoku, grupa żeńska zespołu „Czyżowianie” z Czyż, „Rozśpiewany Gródek” z Gródka
wyróżnienie: „Mikron” z Białegostoku

- Zespoły wokalno-instrumentalne:
I miejsca: Dawid Szymczuk Band z Hajnówki, „Małanka” z Bielska Podlaskiego
II miejsce: grupa żeńska zespołu „Małanka” z Bielska Podlaskiego
wyróżnienie: „Haj” z Białegostoku

- Chóry:
I miejsce: „Krynica” z Białegostoku
II miejsce: „Kałaski” z Białegostoku
wyróżnienie: „Echo Puszczy” z Hajnówki

Serdecznie gratulujemy Laureatom! :-)--------------------------------------------------------------------

W eliminacjach rejonowych XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2017”, które odbyły się dnia 4.02.2017 r. w Bielskim Domu Kultury uczestniczyli soliści i zespoły działające przy BDK.
Miło nam poinformować, iż w I miejsce w kat. soliści (piosenka folklorystyczna autentyczna) zajęła Lidia Malinowska. W kat. piosenka folklorystyczna opracowana III miejsce zajęły „KURANTY” i  Chór „WASILOCZKI”, a wyróżnienie – grupa żeńska chóru „WASILOCZKI”. W kat. piosenka współczesna - I nagrodę otrzymały: grupa żeńska zespołu „MAŁANKA”  oraz  „MAŁANKA” – jako zespół.  
Laureaci I, II i III miejsc będą reprezentowali nasze miasto na eliminacjach centralnych festiwalu, które odbędą się dnia 11.02.2017 r.w Białymstoku.
Trzymamy kciuki!

--------------------------------------------------------------------


W dniach 2-4.12.2016r. Odbył się XXV Międzynarodowy Festiwal Piosenki "SUPER MIKROFON RADIA JARD"--------------------------------------------------------------------

Dnia 22.11.2016 r. w Łapach odbył się IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Wiew sitowia”, w którym wzięli udział członkowie Zespołu Teatralnego ANTRAKT. 

W kat kl. I-III Nagrodę otrzymała Taisa Fionik .


W kat kl. IV-VI III miejsce zajął Eliasz Fionik, a wyróżnienie - Tatiana Ciesnowska.


W kat. Gimnazjum I nagroda powędrowała do Maksyma Fionika.


Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newsletter'a