PROJEKTY

Bielski Dom Kultury pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Białymstoku  na realizację zadania: „BIELSKI DOM Z EKO – KULTURĄ- cykl imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną”. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu szeregu imprez z zakresu edukacji ekologicznej – adresowanych w głównej mierze do dzieci i młodzieży:  dwóch konkursów plastycznych: Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Wiosna w lesie”, oraz konkursu  pn. „Choinka w eko-stylu”, zorganizowaniu imprezy edukacyjno – artystycznej „Pożegnanie zimy”, festynu ekologicznego z okazji Dnia Ziem pn. „I Ty posadź swoje drzewo” oraz cyklu warsztatów recyklingowych dla dzieci i młodzieży ph. „Nie wyrzucaj – przetwarzaj” (Eko-owoce, Eko-motyle, Eko – bombki, Recyklingowe zoo), warsztatów Eko – wisiory dla dorosłych oraz warsztatów tworzenia kosmetyków i detergentów naturalnych - dla dzieci.
By kształtować świadomość młodych ludzi o skutkach zanieczyszczenia środowiska - gleb, wody, powietrza, uczyć, w jaki sposób chronić zasoby przyrody, uczyć racjonalnych zachowań (segregacja odpadów, wtórne ich wykorzystywanie i przetwarzanie) większość z działań projektowych jest skierowana do dzieci i młodzieży.

-------------------------------

Festiwal był jednym z zadań projektu „BIELSKI DOM z EKO-KULTURĄ – cykl imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


Już od wielu lat Bielski Dom Kultury jest organizatorem imprezy pn. „Pożegnanie zimy”,   w czasie której prezentują swoje programy edukacyjno-artystyczne szkoły podstawowe miasta Bielsk Podlaski. Oprócz programów  artystycznych przygotowywane są Marzanny i Gaiki wiosenne. Wszystkim prezentowanym programom przygląda się i  ocenia grupa instruktorów BDK i specjaliści służby leśnej . Po obejrzeniu 5 programów, w których wystąpiło ok 120 dzieci komisja postanowiła przyznać

I miejsce Szkoła Podstawowa Nr3 z DNJB i Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów,
II miejsca przyznano Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza i Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego,
III miejsce - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 .Konkurs był jednym z zadań projektu „BIELSKI DOM z EKO-KULTURĄ – cykl imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Do konkursu plastycznego „Wiosna w lesie” przeprowadzonego w okresie 06.02-13.03.2018 przystąpiły dzieci i młodzież ze szkół i placówek kulturalno-oświatowych z woj. podlaskiego m.in.:   z  Łomży, Szepietowa, Bociek, Augustowa, Ciechanowca i Bielska Podlaskiego.

Ogółem wpłynęło  126 prac plastycznych wykonanych w technice rysunkowej,malarskiej, graficznej i technice collage’u.  Prace nagrodzone znalazły się na wystawie w holu BDK.

21 marca 2018 na podsumowaniu konkursu autorom najciekawszych prac wręczono 10 nagród i 15 wyróżnień w obu kategoriach wiekowych tj.: kl.I-III i IV-VI. Dzieci otrzymały piękne albumy przyrodnicze, zestaw materiałów plastycznych i dyplomy. Dyplomami uhonorowano również nauczycieli, instruktorów plastyki, którzy przygotowali laureatów do konkursu. Fundatorem nagród był Bielski Dom Kultury i Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim.

-------------------------------

Już od wczesnych godzin w piątek 20 kwietnia 2018 r. plac przed  Bielskim Domem Kultury  był pełen najmłodszej publiczności – dzieci  z bielskich przedszkoli, które przyszły wraz z nauczycielami na cykliczną imprezę. Obchody Światowego Dnia Ziemi na stałe wpisały się do kalendarza imprez Bielskiego Domu Kultury. Do organizacji festynu czynnie włączyło się Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim przekazując na ten cel drzewka, sadzonki ze Szkółki Leśnej w Grabowcu, tym samym  stało się od wielu lat współorganizatorem imprezy.   W programie części artystycznej  znalazł się montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów SP Nr 4 im. A.Mickiewicza, występ zespołu „Karuzela”, występ grupy cyrkowej „Wiesnuszki” z Pałacu Młodzieży w  Kobryniu (na Białorusi). Część artystyczna  przeplatana była licznymi konkursami, quizami o tematyce leśnej. Nagrodą za poprawną odpowiedź były książki ufundowane przez BDK oraz drzewka ze Szkółki Leśnej, a także upominki przygotowane przez Koło Wędkarskie „SUM”. Drzewka wręczone zostały także przedstawicielom bielskich przedszkoli i artystom: Panu Aleksemu Wasilokowi i Kazimierzowi Koc za ekspozycję rzeźb, które wystawione były specjalnie na tą okazję. Dzieci miały możliwość zapoznania się z technikami i fazami rzeźbienia, w które wtajemniczał sam artysta. Na holu BDK miał miejsce pokaz filmu edukacyjnego „W dechę”. Na placu BDK  dzieci uczestniczyły w akcji plastycznej „Kontynenty”. Na koniec festynu dzieci wraz dyrektorem BDK Elżbietą Fionik i przedstawicielem Nadleśnictwa  uczestniczyły w akcji „I Ty posadź swoje drzewo”. Tym razem, na skwerze BDK posadzono drzewko lipy.

Obchodom Dnia Ziemi towarzyszyła  pokonkursowa wystawa plastyczna „Wiosna w lesie” , stoisko Nadleśnictwa Bielsk oraz stoisko Koła PZW „Sum”.

Festyn z okazji Dnia Ziemi pn. „I Ty posadź swoje drzewo” został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach projektu „BIELSKI DOM Z EKO-KULTURĄ – cykl imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną”


„Eko – owoce” - w ramach cyklu warsztatów plastycznych „Nie wyrzucaj – przetwarzaj” 30.03.2018

W warsztatach recyklingowych udział wzięły dzieci z koła plastycznego „Pastelki” BDK. Poprzez działania plastyczne zainteresowaliśmy dzieci recyklingiem. Pokazaliśmy jak w łatwy sposób można „wyczarować” coś ładnego z nieużytecznego.

 „Eko-Motyle” –  w ramach cyklu warsztatów plastycznych „Nie wyrzucaj – przetwarzaj” 10.05.2018

Warsztaty miały na celu zapoznanie młodzieży z pojęciem recyklingu oraz zachęcenie ich do kreatywnego przetwarzania popularnych śmieci ( plastykowych butelek), by dać im „drugie życie”, a przez to zmniejszać produkcję śmieci i dbać o środowisko naturalne. W zajęciach udział wzięła młodzież z pracowni plastycznej „Szkarłat”.  Warsztaty recyklingowe stanowiły jedną ze stałych form pracy pracowni plastycznej działającej przy Bielskim Domu Kultury.

 

 „Eko-wisiory” –  w ramach cyklu warsztatów plastycznych „Nie wyrzucaj – przetwarzaj” 06.06.2018

Warsztaty „EKO-wisiory” zostały zorganizowane dla uczestników Pracowni Plastycznej „Atelier” Bielskiego Domu Kultury w ramach projektu „BIELSKI DOM Z EKO-KULTURĄ – cykl imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną”. Zadaniem uczestników było wykonanie ekologicznej biżuterii z wykorzystaniem kamieni, drutu, skóry. W wyniku działań powstało wiele interesujących prac.

 „Eko-ZOO” –  w ramach cyklu warsztatów plastycznych „Nie wyrzucaj – przetwarzaj”  2-3.07.2018

Warsztaty miały na celu zapoznanie dzieci z pojęciem recyklingu oraz zachęcenie ich do kreatywnego przetwarzania popularnych śmieci ( plastykowych butelek, papieru, kartonu), by dać im „drugie życie”, a przez to zmniejszać produkcję śmieci i dbać o środowisko naturalne. Uświadamialiśmy dzieci, że są  użytkownikami rzeczy z codziennego otoczenia, że za każdą rzeczą stoi człowiek i to od niego i jego pomysłów i postępowania w dużej mierze zależy stan środowiska naturalnego oraz ilość wytwarzanych odpadów W zajęciach udział wzięły dzieci uczęszczające na wakacyjne warsztaty artystyczne w Bielskim Domu Kultury.


Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newsletter'a