MUZYCZNE

Wyniki eliminacji rejonowych XXV Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2018” przeprowadzonych dnia 28.01.2018 r. w Bielsku Podlaskim

Śpiew a cappella
SOLIŚCI
?II miejsce: Wiera Niczyporuk z Malinnik
?III miejsce: Walentyna Oreszuk z Orli

DUETY, TERCETY, KWARTETY
?II miejsce: Duet: Małgorzata Mackiewicz, Urszula Oleksiak ze Studziwód

ZESPOŁY WOKALNE
?I miejsce: „Żemerwa” ze Studziwód
?wyróżnienie: „Malinki” z Malinnik

CHÓRY
mieszane:
?wyróżnienie: Chór Uniwersytetu 3.go Wieku z Bielska Podlaskiego

Śpiew z akompaniamentem instrumentalnym
SOLIŚCI
?I miejsce: Nina Szymańska z Orli
?III miejsce: Mikołaj Iwańczuk z Bielska Podlaskiego

DUETY, TERCETY, KWARTETY
?I miejsce: Duet: Nina Szymańska, Walentyna Oreszuk z Orli; Duet:: Wołodymir Rewa, Natalia Muzyczuk z Orli
?II miejsce: Tercet: Świetłana Kobus, Anna Popławska, Marek Chmur z Bielska Podlaskiego
?III miejsce: Tercet: Konstanty Sielewonowski, Marek Chmur, Anatol Niczyporuk z Bielska Podlaskiego
?wyróżnienie: Kwartet chóru „Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego

ZESPOŁY WOKALNE
?I miejsce: „Małanka” z Bielska Podlaskiego
?II miejsce: grupa żeńska zespołu „Małanka” z Bielska Podlaskiego
?III miejsce: „Werwaczki” z Orli
?wyróżnienie: „Orlanie” z Orli

CHÓRY
mieszane:
?I miejsce: „Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego, Chór Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim
jednorodne:
?I miejsce: „Kuranty” z Bielska Podlaskiego
?wyróżnienie: grupa żeńska chóru „Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego

Śpiew z podkładem muzycznym
SOLIŚCI
?I miejsce: Magdalena Malisz z LO z BJN w Bielsku Podlaskim
?II miejsce: Aleksandra Łożecka z LO z BJN w Bielsku Podlaskim

DUETY, TERCETY, KWARTETY
?I miejsce: „AS” z Białegostoku

ZESPOŁY WOKALNE
?I miejsce: „ Pażarnyja Dziauczaty” z Parcewa
?II miejsce: „Spadczyna” z LO z BJN w Bielsku Podlaskim, Zespół Absolwentek LO z BJN w Bielsku Podlaskim „Wianok”

Ogromne gratulacje!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newsletter'a