MUZYCZNE
Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim zaprasza na Eliminacje Centralne 45 Konkursu "PIOSENKA BIAŁORUSKA"
dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 18.05.2018r. godz. 9,00

 

Lp.

Wykonawca

SZKOŁA/GOK
(MIEJSCOWOŚĆ)

KATEGORIA Klas

Tytuł piosenKi

 

1.


Калектыў „Лянок”
падр. Іаанна Хількевіч,
Марта Зінкевіч


Непублічнае прадшколле н-р 1
ім. св. дзіцяткі Гаўрыіла ў Бельску-Падляшскім


0-III

 

„Пра добрую мышку
і мудрую кошку”

 

2.

 

Хор „Ручнічок”
падр. Іаанна Хількевіч

 


ПШ з ДНБМ
у Бельску-Падляшскім

 

 

 

 

„Бабуля”

 

 

3.

 

Калектыў „Вяночак”
падр. Іаанна Хількевіч

 


ПШ з ДНБМ
у Бельску-Падляшскім

 


VII i II-III

гімн.

 

„Маленства край”

 

 

4.

 

Дарыя Лажэцкая
падр. Іаанна Хількевіч

 


ПШ з ДНБМ
у Бельску-Падляшскім

 

 

IV-VI

 

 

„Свята дзяцінства”

 

 

5.

 

Матэвуш Лапацюк
падр. Іаанна Хількевіч

 


ПШ з ДНБМ
у Бельску-Падляшскім

 

 

IV-VI

 

 

„Зямля з блакітнымі вачамі”

 

 

 

6.


Ніна Нічыпарук
падр. Іаанна Хількевіч
 


ПШ з ДНБМ
у Бельску-Падляшскім


0-III


„Сонейка асенняе”

 

7.

 

Лена Пасeчнік
падр. Іаанна Хількевіч


ПШ з ДНБМ
у Бельску-Падляшскім

 


VII i II-III

гімн.

 

„Маці”

 

8.

 

 

 Наталля Алeксяюк

  падр. Юрый Астапчук

 

 

Гмінны цэнтр культуры ў Гарадку

 

VII i II-III

гімн.

 

„Баллада”

 

 

9.

 

 Кацярына Васькоўская

  падр. Марта Грэдaль-Іванюк

 

 

Гайнаўскі дом культуры

 

0-ІІІ

 

 

„Гэта мама мая”

 

 


 

 

10.

 

 Марта Васькоўская

  падр. Марта Грэдaль-Іванюк

 

 

Гайнаўскі дом культуры

 

IV-VI

 

 

„Гэй, беларуска”

 

 

 

11.

 
Дуэт:
Кацярына Васькоўская,
Марта Васькоўская

  падр. Марта Грэдaль-Іванюк

 

 

Гайнаўскі дом культуры

 

IV-VI

 

 

„Залацень”

 

 

12.

 

Калектыў „Калебка”

падр. Вольга Вілюк, Міраслава Ніканчук,
 Алла Супрун

 

 

Прадшколле н-р 1

у Гайнаўцы


0-III

 

„Прывітальная”

 

 

13.

 

 Аляксандр Здрайкоўскі

  падр. Кірыл Лепай

 

 

ПШ н-р 4 у Беластоку

 

IV-VI

 

 

„А дзе жывеш ты”

 

14.

 

 Юлія Алексяюк

  падр. Кірыл Лепай

 

 

ПШ н-р 4 у Беластоку

 

0-ІІІ

 

 

„Свята”

 

15.

 

 Зофія Галубоўская

  падр. Кірыл Лепай

 

 

ПШ н-р 4 у Беластоку

 

0-ІІІ

 

 

„Самотны папугай”

 

 

16.

 

Аляксандр Хаманюк
і танцавальная група беларускага дзіцячага ансамбля танца „Падляшскі вянок”
падр. Рэната Тушынская
кір. ансамбля Аксана Прус

 

 

Аб’яднанне АБ-БА, якое дзейнічае пры
ПШ н-р 4 у Беластоку

 

0-ІІІ

 

 

„Гуляй, казак”

 

 

17.

 

Марыя Пякарская
і танцавальная група беларускага дзіцячага ансамбля танца „Падляшскі вянок”
падр. Эва Пякарская
кір. ансамбля Аксана Прус

 

 

Аб’яднанне АБ-БА, якое дзейнічае пры
ПШ н-р 4 у Беластоку

 

IV-VI

 

 

„Гаворка беларуская”

 

18.

 

 

Хор „Анімата”

падр. Марта

Грэдaль-Іванюк

 

 

Нарвянскі асяродак культуры

 

 

 

„Маміна свята”

 

 


 

 

19.

Oльга

       Мілішэўская

падр. Марыя Крук

 

 

ПШ н-р 3 у Гайнаўцы


0-III

 

„Мова мамы, мова таты”

 


 

20.

 

Ізабэла Петрачук

падр. Марта

Грэдaль-Іванюк

 

 

Гайнаўскі дом культуры

 

0-III

 

„Кропіць дожджык”

 

21.

 

 

Тэрцэт:
Анастазія Цыркун,
Зофія Чыквін,
Аксана Кулік

падр. Эва Гняздоўская, Альжбета Баравік

 

 

Самаўрадавае прадшколле н-р 14

у Беластоку

 

 

0-ІІІ

 

 

„Курка чубатка”

 

22.


Калектыў „Вясёлка”

падр. Эва Гняздоўская, Альжбета Баравік

 

 Самаўрадавае прадшколле н-р 14

у Беластоку

 

 

0-ІІІ

 

„Дзілі-дзілі-дон!”

 

 

23.

 

Ян Раманюк

падр. Барбара Тафілюк, Альжбета Рудчук

 

 

Самаўрадавае прадшколле н-р 14

у Беластоку

 

0-ІІІ

 

 

„Вожык”

 

 

24.

 

Калектыў „1/3”
падр. Альжбета Цюлькевіч

 

 

ПШ з ДНБМ у Орлі

 

0-III

 

„Вочы дзяцей”

 

 

 

25.

 

Дуэт: Ганна Куколка, Юліянна Роля
падр. Альжбета Цюлькевіч

 

 

ПШ з ДНБМ у Орлі

 

0-III

 

„Вясна”

 

26.

 

Арыяна Стручык
падр. Альжбета Цюлькевіч

 

 

ПШ з ДНБМ у Орлі

 

0-III

 

„Мама”

 

 

27.

 

Малодшая група калектыву „Катарынка”
падр. Анна Фіта

 

 

Дэканальны інстытут праваслаўнай культуры ў Бельску-Падляшскім


0-III

 

 

„Жураўліная чарада”

 

28.

 

Хор „Камертон ”
падр. Веслаў Далінскі

 

 

ПШ у Аўгустове

 

 

 

„Зорная ночка”

 


 

 

29.

 

Вакальны калектыў
класаў  ІV-V

падр. Ала Каменская

 

 

НПШ св.св. Кірылы
і Мяфодзія ў Беластоку

 

 

IV-VI

 

„І туды гара”

 

 

30.

 

Маpыя Хадакоўская

падр. Ала Каменская

 

 

НПШ св.св. Кірылы
і Мяфодзія ў Беластоку

 

IV-VI

 

„Жураўлі на Палессе ляцяць”

 

31.

 

 

Калектыў „Пульс”

падр. Марта

Грэдaль-Іванюк

 

 

Гайнаўскі дом культуры

 

IV-VI

 

„Ой, развівайся”

 

 

32.

 

Калектыў „Казка”

падр. Марыя Абрамовіч, Кацярына Кокець

 

 

ПШ у Гарадку

 

IV-VI

 

„Спяваюча казка”

 

33.

 

Вучні ПШ у Навакорніне

падр. Марыя Пашко

 

 

Цэнтр культуры

ў Дубінах

 

IV-VI

 

„Беларуская старонка”

 

 

 

34.

 

Хор вучняў ПШ
у Дубінах

падр. Марыя Пашко

 

 

Цэнтр культуры

ў Дубінах

 

 

 

„Жаўраначка”

 

 

35.

 

Наталля Пeтрaчук

падр. Марта

Грэдaль-Іванюк

 

 

Гайнаўскі дом культуры

 

IV-VI

 

„Сонейка маё”

 

36.

 

Аляксандра Волчык

падр. Марта

Грэдaль-Іванюк

 

 

Гайнаўскі дом культуры

 

IV-VI

 

„Мама”

 

 

37.

 

Зофія Філіпюк

падр. Марта

Грэдaль-Іванюк

 

 

Гайнаўскі дом культуры

 

IV-VI

 

„Сумны саксафон”

  

38.

 

Вакальны калектыў

падр. Ігар Фіта

 

 

ПШ у Чыжах

 

IV-VI

 

„З-пад белага камушка”

 

 

39.

 

Малодшая гр. калектыву „Сунічкі”
падр. Анджaліна Масальская

 

 

Школьна- прадшкольны комплекс у Белавежы

 

 

 

„Ой, я павяду коніка паіці”

 

40.

 

Старэйшая група калектыву „Жэўжыкі”
падр. Анна Фіёнік

 

 


ПШ з ДНБМ
у Бельску-Падляшскім

 

 

IV-VI

 

„Ой, як і по мору”

 


 

41.

 

Старэйшая група калектыву „Катарынка”
падр. Анна Фіта

 

 

Дэканальны інстытут праваслаўнай культуры ў Бельску-Падляшскім

 

IV-VI

 

 

„Бягу на спатканне”

 

42.

 

Марта Татарчук
падр. Анна Вярцінская


ПШ з ДНБМ
у Бельску-Падляшскім

 

 

IV-VI


„Класікі”

 

 

 

43.

 

Бартламей Келса

падр. Анна Вярцінская


ПШ з ДНБМ
у Бельску-Падляшскім

 

 

IV-VI

 

 

„Спявайце са мною”

 

44.

 
Тэрцэт:
Марыя Савіцкая, Наталля Паўлючук, Юлія Плева

падр. Ала Каменская

 

 

НПШ св.св. Кірылы
і Мяфодзія ў Беластоку

 

 

VII i II-III

гімн.

 

„Што ж ты мне сэрца параніў”

 

45.

 

Вакальны калектыў
гімназістаў

падр. Ала Каменская

 

 

НПШ св.св. Кірылы
і Мяфодзія ў Беластоку

 

 

VII i II-III

гімн.

 

„Рана сонца усходзіць”

 

 

46.

 

Хор класаў 
І-V  i I-III
гімн.

падр. Ала Каменская

 

 

НПШ св.св. Кірылы
і Мяфодзія ў Беластоку

 

 

 

„Казачэнька мой міленькі”

 

47.

 

Аляксандра Раманюк

падр. Юліта Сушч

 

 

НПШ св.св. Кірылы
і Мяфодзія ў Беластоку

 

VII i II-III

гімн.

 

„Малітва”


 

48.

 

Магдаліна Андраюк

падр. Лідзія Мартынюк

 

 

Вясковы дом культуры ў Рыбалах

 

VII i II-III

гімн.

 

„Гаворка беларуская”

 

 

 

49.

 

Квартэт ВДК у Рыбалах

падр. Лідзія Мартынюк

 

 

Вясковы дом культуры ў Рыбалах

 

VII i II-III

гімн.

 

 

„Чамуж мне ня пець”

 

50.

 

Калектыў „Малое ГДК”

падр. Марта

Грэдaль-Іванюк

 

 

Гайнаўскі дом культуры

 


VII i II-III

гімн.

 

„Ты мой край”

 


 

 

51.

 

Старэйшая гр. калектыву „Сунічкі”
падр. Анджaліна Масальская

 

 

Школьна- прадшкольны комплекс у Белавежы


VII i II-III

гімн.

 

„Дзяўчынка беларусачка”

 

52.

 

Магдаліна Галёнка

падр. Бажэна Галёнка

 

 

Школьна-прадшкольны комплекс у Нарве

 


VII i II-III

гімн.

 

„Музыка”

 

 

53.

 

Марыя Савіцкая

падр. Марта

Грэдaль-Іванюк

 

 

Гайнаўскі дом культуры

 

VII i II-III

гімн.

 

„Маміна сарочка”

 

 

54.

 

Іза Карчэўская

падр. Марта

Грэдaль-Іванюк

 

 

Гайнаўскі дом культуры

 

VII i II-III

гімн.

 

„Бацькоўскі край”

 

55.

 

Анеля Хмур

падр. Анна Вярцінская


ПШ з ДНБМ
у Бельску-Падляшскім

 


 VII i II-III

гімн.

 

 

„Каханне”

 

56.

 

Вікторыя Гаць

падр. Анна Вярцінская


ПШ з ДНБМ
у Бельску-Падляшскім

 


 VII i II-III

гімн.

 

 

„Бераг родны”

 

57.

 

Калектыў „Капрыс”

падр. Анна Вярцінская

 


ПШ з ДНБМ
у Бельску-Падляшскім


VII i II-III

гімн.

 

„Мамка”

 

58.


Калектыў „Фэрмата”
падр. Володымір Рэва

 

 

Гмінны асяродак культуры ў Орлі

 


VII i II-III

гімн.


„А ў зялёную дуброву”

 

59.

 

Вераніка Федарук

падр. Альжбета Фіёнік

 

 

Бельскі дом культуры

 

VII i II-III

гімн.

 

„Ехалі соколы”

 

 

Зрэалізавана дзякуючы датацыі Міністра ўнутраных спраў і адміністрацы,
фінансавай падтрымцы Маршалкоўскай управы Падляшскага ваяводства,
а таксама дафінансаванню з бюджэта горада Беластока

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newsletter'a