MUZYCZNE

Podlaska Oktawa Kultur zaprezentowała mieszkańcom Bielska Podlaskiego  dźwięki charakterystyczne dla kultur z różnych stron świata. W ramach tegorocznej edycji w Bielsku Podlaskim wystąpiły „Ot-Tuda &Romoda” z Rosji i „Viguela” z Hiszpanii.

„ROMODA”- to zespół wokalny, który prezentuje tradycyjny folklor Rosji, kontynuując starą manierę wykonawczą. Jest ogniwem, który łączy przeszłość ze współczesnością. Autentyczność dźwięku, czytanie ustnego przekazu, twórcza ekspresja tworzą pomost i ciągłość tradycji. Członkowie zespołu wciąż poszukują repertuaru muzycznego badając go w wielu rosyjskich wsiach i miejscowościach. Na scenie wykonał pieśni i tańce.

„OT-TUDA” – to kapela muzyków, którzy są pasjonatami tradycji rosyjskiego muzykowania w jej najbardziej autentycznej formie. Ich głównym celem jest popularyzacja form tanecznych w tradycyjnej postaci, są organizatorami warsztatów tanecznych i potańcówek etnicznych.

Hiszpański Zespół „VIGUELA” zaprezentował tradycyjną muzykę pełną radości. Członkowie zespołu od 30 lat konsekwentnie podtrzymują muzyczny styl pochodzący z ich krainy, Kastylii-La Manczy, położonej w sercu Hiszpanii i znanej nam z kart „Don Kichota” Miguela Cervantesa. W swojej pracy kładą nacisk na przywrócenie archaicznego, lokalnego języka muzycznego.