MUZYCZNEJubileusz 55-lecia Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”

W dniu 23. 11. 2019 roku, w godzinach 17.00-20.30, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim miał miejsce Jubileusz 55-lecia Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” działającego przy Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim.

Na początku uroczystości „Wasiloczki” wykonały piosenkę „Załatyja Kałasy”. Następnie Dyrektor Bielskiego Domu Kultury Pani Elżbieta Fionik przywitała gości zaproszonych na jubileusz. W skrócie przedstawiała też historię „Wasiloczek” (w przerwach między jego występami).

Zespól powstał w 1964 roku z inicjatywy działaczy Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Bielsku Podlaskim. Jego celem jest kultywowanie i pielęgnowanie regionalnych tradycji i folkloru białoruskiego. Jest najstarszym i największym zespołem mniejszości białoruskiej w Polsce. Był wielokrotnie honorowany znaczącymi nagrodami w kraju i zagranicą. Obecnie dyrygentem chóru jest Pan Mikołaj Fadzin z Białorusi, choreografem – Pani Ludmiła Fadzina, a kierownikiem organizacyjnym Pani Nina Bielecka.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością między innymi: Poseł na Sejm RP Pan Eugeniusz Czykwin, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Marek Malinowski, przedstawiciele  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Licznie stawili się przedstawiciele władz samorządowych miasta Bielsk Podlaski na czele z Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski Panem Jarosławem Borowskim wraz z małżonką, zastępcą Burmistrza Panią Bożeną Teresą Zwolińską., a także radni miasta na czele z Przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Roszczenko. Była także obecna Wójt Gminy Bielsk Podlaski Pani Raisa Rajecka.Duchowieństwo reprezentował Zastępca Prawosławnego Dziekana Bielskiego ks. Mitrat Jerzy Bogacewicz. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością także goście z Białorusi, między innymi: Konsul RB w Białymstoku Pani Ałła Fiodorowa i Dyrektor Centrum Kultury Białorusi przy Ambasadzie RB w Warszawie Pani Ilona Jurewicz.

Było też wielu przedstawicieli instytucji kultury, a w tym: Przewodniczący ZG BTSK w Białymstoku Pan Jan Syczewski i prof. Jan Siegień, członek Zarządu Powiatowego Oddziału  BTSK w Bielsku Podlaskim Pan Aleksander Bożko., Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku Pani Joanna Gaweł, dyrektorzy bielskich szkół, zaprzyjaźnione zespoły artystyczne.

Wszyscy wymienieni wyżej goście zabierali głos w przerwach między występami zespołu,  gratulując mu osiągnięć i życząc sukcesów na przyszłość, wręczali też symboliczne upominki. Zabierali głos także byli dyrygenci i akompaniatorzy chóru „Wasiloczki” oraz chórzyści.

W trakcie uroczystości zostało odczytane  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń. Odznaczenia wręczali: Pan Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Pan Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.
Za zasługi w popularyzowaniu kultury ludowej Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Pan Wiesiełowski Włodzimierz, Srebrny Krzyż Zasługi Pani Fiedorowicz Nadzieja, Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Pan Bazyli Iwaniuk, Pani Klimczuk Anna, Pani Krawczuk Maria.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków  wynikających z pracy zawodowej Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę zostali uhonorowani: Pani Joanna Andrzejuk, Pani Elżbieta Gerez, Pan Mariusz Gerez.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan prof. Piotr Gliński na wniosek  Pana Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego przyznał odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Odznaki otrzymali: Pani Nina Bielecka, Pani Walentyna Kolenda, Pani Barbara Andrejuk,  Pani Alina Minkiewicz, Pani Walentyna Zabrocka, Pan Michał Maciejuk, Pan Jan Troc, Pan Jerzy Demianiuk.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan prof. Piotr Gliński za szczególne zasługi w upowszechnianiu rodzimej kultury ludowej przyznał dyplomy. Otrzymali je: Pan Mikołaj Anchimuk, Pani Anna Gałuszewska, Pani Julia Mirończuk, Pani Walentyna Oniśkiewicz, Pani Irena Piwowar, Pan Bazyli Śliwka, Pani Natalia Mirończuk, Pani Wiesława Wawrynowicz.

Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Artur Kosicki na wniosek Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Pana Jarosława Borowskiego przyznał Chórowi Pieśni i Tańca „Wasiloczki” Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego, taką samą odznakę przyznał również Pani Ninie Bieleckiej. Odznaki wręczyli Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał dwie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Pani Ninie Bieleckiej oraz Panu Mikołajowi Fadzinowi.

Chór Pieśni i Tańca „Wasiloczki” współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i włącza się do realizacji projektów kulturalnych związanych z kulturą regionalną i dialogiem z młodym pokoleniem. Zrealizowane projekty to: „Spotkania pokoleń”, „Seniorzy w akcji”, „I tam żyją ludzie”, „Ich świat – naszym światem”. W br. „Wasiloczki” realizują projekt „Pół wieku z piosenką białoruską”(warsztaty taneczne i piosenkarskie) dofinansowany przez Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego.

Same występy „Wasiloczek” wzbudziły wśród licznej publiczności i zaproszonych gości( w sumie około 200 osób) entuzjazm i były nagradzane gromkimi brawami. Występy zakończyły się owacjami na stojąco.

Zespół podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość i sponsorom całego jubileuszu.