MUZYCZNE

Tradycyjnie już, 10 stycznia, od 30 lat  spotkaliśmy  się  w Bielskim Domu Kultury, aby wspólnie ze wszystkimi przybyłymi bielszczanami  śpiewać  najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Otwierając uroczystość, dyrektor BDK Elżbieta Fionik wspomniała o historii organizacji koncertów.  Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski  Jarosław Borowski  i Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Roszczenko. W Jubileuszowym „Wieczorze Kolęd” udział wzięły: Ksenia Gromotowicz , Justyna Jaroszewicz, Emilia Korolko, Chór Polskiej Pieśni Narodowej, Przedszkole na Hołowiesku, Chór Dyrygentek Bielskich Parafii Prawosławnych, Zespół „ŁUBINIACY”, Zespół Piosenki Regionalnej „ŁUNA” oraz Studio Piosenki „FART”. 

Wszystkie zespoły i artyści otrzymali dyplomy i upominki. Publiczność reagowała bardzo spontanicznie i nagradzała każdy występ gorącymi brawami.  Na koniec występów zabrał głos Burmistrz Miasta Jarosław Borowski. Dziękując  za tą cykliczną imprezę, życzył równie udanej, dalszej jej kontynuacji  w przyszłych latach.