MUZYCZNE

15 lutego w Bielskim Domu Kultury odbyły się Bielskie Klimaty Artystyczne - impreza cykliczna,  mająca na celu prezentację działalności zespołów istniejących  w BDK, współpracę  z miastami partnerskimi oraz integrację środowiska artystycznego miasta Bielsk Podlaski. Wśród zaproszonych gości  byli: Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Eugenia Kruk, Radni Rady Miasta, grono przyjaciół, mieszkańcy Bielska Podlaskiego.

Na program Bielskich Klimatów składał się  koncert zespołów, prezentacja istniejących przy BDK pracowni plastycznych, teatralnych, kół zainteresowań. Gościem „Bielskich Klimatów…” był solista Leonid Waładźko z Białorusi (z repertuarem polsko-białoruskim) oraz laureatka ubiegłorocznej Nagrody Przyjaciela Bielskiego Domu Kultury Tamara Rusaczyk, która  wraz z Paniami z Bielskiego Stowarzyszenia UTW zaprezentowała program słowno-muzyczny. W dalszej kolejności na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni Białoruskiej „Małanka”, Zespół  Wokalny „Karuzela”, Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok”, Męski Zespół „Kuranty”, Zespół Pieśni i Tańca „Wasiloczki”,  Chór Polskiej Pieśni Narodowej w niecodziennej odsłonie w repertuarze rozrywkowym „Lata 20-te, lata 30-te” oraz Studio Piosenki „Fart”. Do programu włączyli się również recytatorzy Teatru Seniora „RETRO”.

Koncerty przeplatane były informacjami o działalności zespołów i ich osiągnięciach. Zaprezentowano działalność zespołów, które w roku 2019 miały swoje jubileusze, a mianowicie Chóru Polskiej Pieśni Narodowej i Zespołu Pieśni i Tańca „Wasiloczki”. Klimatom towarzyszyła wystawa prac plastycznych dwóch pracowni działających w BDK: Pracowni dziecięco – młodzieżowej „ARThome” i Pracowni Plastycznej dla dorosłych „ATELIER”, która zaprezentowała: anioły na deskach, makramę, makatki i serca retro oraz malarstwo sztalugowe.  Swój czas otrzymały także: Koło Teatralne „Antrakt”, Teatr Seniora „RETRO”, arteterapia, zajęcia ruchowo-gimnastyczne dla pań 50+,   koło fotograficzne „Migaffka” , Koło Dziennikarskie” oraz Grupy Tańca Nowoczesnego, Towarzyskiego i Latino Solo. Od siedmiu lat podczas Klimatów wręczane są: Doroczne Nagrody Przyjaciela Bielskiego Domu Kultury z wizerunkiem anioła. W roku 2020 „Aniołami”  Dyrektor BDK Elżbieta Fionik nagrodziła Panią Ilonę Yurevich – Dyrektora Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie, Pana Stanisława Wróbla – Z-cę Nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim, Pana Waldemara Kudrewicza – Komendanta Komendy Powiatowej PSP, Panią Barbarę Andrejuk – właścicielkę Pierogarni „Basieńka”.
Wystawa prac plastycznych dwóch pracowni działających w BDK:

Pracowni Plastycznej dla dorosłych „ATELIER”
Pracowni dziecięco – młodzieżowej „ARThome” i