MUZYCZNE
Zapraszamy do relacji foto ze spotkania opłatkowego

28 września 2016 r. w Bielskim Domu Kultury odbył się KONCERT CHARYTATYWNY.