PLASTYCZNE
Mosty drewniane w pejzażu - piękno przemijające 
Aleksy Łapko