PLASTYCZNE


Międzynarodowy Plener Malarski „Uroki Podlasia” w Ploskach

W  dniach 5-7 maja 2017 r. nad rozlewiskiem Narwi opodal Plosek miał miejsce Międzynarodowy Plener Malarski. Organizacja pleneru była możliwa dzięki staraniom Dyrektora BDK Pani Małgorzaty Bil-Jaruzelskiej i wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Pana Jarosława Borowskiego.

Uczestnikami pleneru byli artyści z miasta partnerskiego Kobryń na  Białorusi oraz uczestnicy Pracowni Plastycznej „Atelier” prowadzonej przez Marylę Babulewicz (organizatora pleneru).

Podczas pleneru – od rana do wieczora – czas poświęcony był pracy twórczej. Rozmowy o specyfice pracy w plenerze, o zmieniającym się świetle, ulotności zjawisk, relacji koloru światła i cienia, perspektywie powietrznej. Plener, to także możliwość nawiązania przyjacielskich relacji, wymiana doświadczeń, doskonalenie własnego warsztatu pracy. W niedzielne przedpołudnie artyści z Kobrynia zaoferowali warsztaty artystyczne „Kompozycje kwiatowe na lnie i korze brzozowej”. Efekty były imponujące.

Plener okazał się strzałem w dziesiątkę,  zaowocował wieloma różnorodnymi,  ukazującymi uroki Podlasia obrazami. Prace poplenerowe znajdą się na wystawie podsumowującej działalność Pracowni Plastycznej „Atelier”w Bielskim Domu Kultury 24 maja 2017 r.