PLASTYCZNE

Jubileusz 30 lecia Pracowni Plastycznej „KOLORYT”-28.09.2017 r.

W godzinach wieczornych w Bielskim Domu Kultury świętowała 30 lat swojej działalności pracownia plastyczna „Koloryt”, której założycielem i kierownikiem artystycznym jest Maryla Babulewicz.

W ciepłym kolorycie aranżacji benefis przeprowadziła Pani Maryla w towarzystwie wokalisty, autora tekstów piosenek Artura Leszczyńskiego, który uprzyjemniał gościom spotkanie swoim, znakomicie dobranym repertuarem. Wśród gości byli m.in.: Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Anatol Wap, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Pan Jarosław Borowski, dyrektorzy szkół, kierownicy zespołów muzycznych, artyści, pracownicy BDK, byli i obecni uczestnicy „Kolorytu”, byli i obecni uczestnicy pracowni Plastycznej „Atelier”, grono przyjaciół.

O genezie pracowni wspomniała dyrektor BDK Pani Elżbieta Fionik, zaś o kierunkach działania, o inspiracjach i znaczących  osiągnięciach dzieci i młodzieży – mówiła kierownik art. Maryla Babulewicz. Pracownia mogła pochwalić się czterema stypendystami: Krystianem Wieśniukiem, Małgorzatą Szewczuwianiec, Urszulą Skiepko i Natalią Szwarc, którzy złożyli podziękowania na ręce Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Anatola Wapa wręczając mu obraz. Koloryści w prezencie urodzinowym otrzymali 3 sztalugi studyjne oraz zestaw kpl. materiałów plastycznych.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał Pani Maryli Babulewicz nagrodę za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 roku.

Pod adresem „Kolorystów” i kierownika artystycznego od przybyłych gości padły słowa uznania, gratulacje. W podzięce za przybycie, goście otrzymali pamiątkowe kpl. kartek pocztowych z pracami laureatów ogólnopolskich konkursów plastycznych o tematyce muzycznej, oraz linoryty, albumy i drobne, własnoręcznie wykonane upominki. Na zakończenie uroczystości wniesiono torty w kształcie palety, którymi   najmłodszy uczestnik, dawni Koloryści i Pani Maryla częstowali swoich gości.

Obchodom 30-lecia Kolorytu towarzyszyła bogata wystawa różnorodnych prac plastycznych tj. grafika, malarstwo, batik, tkanina, formy przestrzenne, decoupage,  wystawa fotograficzna „Kolorytowe wspomnienia” oraz  kroniki z lat 1987-2017.Galeria zdjęć na Facebooku