PLASTYCZNE

W  dniach 3-5.05.2019r.  w Bielsku Podlaskim  miał miejsce III Międzynarodowy Plener Malarski. Uczestnikami pleneru byli artyści z miasta partnerskiego Kobryń na  Białorusi  oraz uczestnicy Pracowni Plastycznej „Atelier” prowadzonej przez Marylę Babulewicz (uczestnika i komisarza pleneru). W gronie plenerowiczów znalazła się również Ilona Primus-Ziarnowska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która przeprowadziła interesujące warsztaty akwareli „Architektura w malarstwie”.

Od rana do wieczora – czas poświęcony był pracy twórczej. Już pierwszego dnia pleneru bielska architektura sakralna i świecka oraz bogate walory przyrodnicze przelane zostały na płótna.  Każdy z uczestników pleneru wykonał kilka prac malarskich w technice akryli, akwareli i technikach mieszanych. Efekty były imponujące.  Drugiego dnia pleneru miały miejsce warsztaty płaskorzeźby prowadzone przez Aleksandra Juszczyka z Kobrynia, który objaśnił poszczególne etapy procesu twórczego i wykonał ikonę św. Mikołaja Cudotwórcy. Wiosennych inspiracji do wykonania prac było mnóstwo: ratusz, góra zamkowa, cerkwie, kościoły, zespół poklasztorny, drewniana architektura miasta. Wernisażem  różnorodnych prac (akwareli i akryli) oraz grupowym zdjęciem na placu Bielskiego Domu Kultury zakończono III Międzynarodowy Plener Malarski w Bielsku Podlaskim.  Poplenerowe prace znajdą się na wystawie 1 czerwca 2019 w ramach 40. Dni Bielska Podlaskiego.