PLASTYCZNE

VIII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ MŁODYCH

„PASJE I TALENTY '2020" - rozstrzygnięte!

Bielski Dom Kultury  jest organizatorem Międzynarodowego Biennale Twórczości Plastycznej Młodych „PASJE i TALENTY” o Złotą, Srebrną i Brązową Paletę – statuetkę Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Początki biennale sięgają roku 2006. Konkurs przerodził się z edycji miejskiej w ogólnopolską, a od czterech lat – w międzynarodową. Wydarzenie to ukazuje społeczności Bielska Podlaskiego potencjał środowiska malarskiego. Młodzi twórcy prezentują na dość szeroką skalę swój aktualny dorobek oraz podkreślają własne możliwości. Biennale ma swój specjalny, niepowtarzalny klimat coraz mocniej oddziałujący na miasto. Mimo pandemii na ósmą edycję napłynęło blisko 700 prac z 10 państw: Białorusi, Bułgarii, Chin,  Kazachstanu, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Ukrainy i Uzbekistanu. Obowiązywał ten sam temat: „Muzyka, Taniec i Teatr ", który ze względu na uniwersalny język okazał się wciąż niewyczerpany.

Autorzy najciekawszych prac będą uhonorowani statuetkami Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski - Złotą, Srebrną i Brązową Paletą, dyplomami  oraz nagrodami rzeczowymi.

Organizatorzy przyznali w 2020 roku 8 Złotych Palet, 9 Palet Srebrnych i 9 Palet Brązowych , 24 wyróżnienia w trzech kat. wiekowych i trzy nagrody specjalne: Nagrodę Dyrektora BDK, Nagrodę Kierownika Muzeum, Nagrodę Komisarza biennale.

Z przyjemnością oglądaliśmy obrazy z krajów, w których nigdy nie byliśmy i do których być może nigdy nie dotrzemy. To poznawanie poprzez kulturę, charakterystyczne stroje, tańce, instrumenty było prawdziwą przyjemnością. Mogliśmy podziwiać obrazy w technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, oraz innych, własnych. Przy okazji zdaliśmy sobie sprawę z faktu, że kultura, a zwłaszcza muzyka i taniec łączą ludzi bez względu na kraje, odległości i różnice społeczne.
We wszystkich  kategoriach wiekowych uczestnicy podeszli do tematu rzetelnie i z pomysłem. Najliczniejszą grupą uczestników były dzieci najmłodsze. Tak barwnej mozaiki tematów i sposobów tworzenia mógłby pozazdrościć niejeden organizator konkursu plastycznego. Nieskrępowana radość malowania przeplatała się w pracach dzieci ze szczerą refleksją o rodzinie, przyjaźniach, zabawie. Były kompozycje dynamiczne i ekspresyjne, ale również dopracowane - wszystkie bardzo kolorowe. Nie zawiodły również dzieci starsze,  ukazując w swoich pracach cały wachlarz możliwości, spośród których wyróżniały się przepiękne grafiki w technice linorytu barwnego. Również młodzież przedstawiła ciekawe, zróżnicowane kompozycje, w których  ujawniła z jednej strony syntetyczne myślenie, z drugiej, analityczną dokładność niepozbawioną ekspresji.

 

Gratulujemy pasji i talentów wszystkim uczestnikom Konkursu, mając nadzieję, że z pomocą swoich opiekunów będą je rozwijali, by w przyszłości z powodzeniem tworzyć sztukę swoich krajów. 

                                                                                   Komisarz Biennale  Maria Babulewicz
-----------------------------

VIII INTERNATIONAL BIENNIAL OF YOUTH PLASTIC WORK "PASSIONS AND TALENTS ´2020 "- resolved!

We have been waiting impatiently for the works coming to the Competition, remembering the wonderful display of the imagination of young artists from two years ago. And we have not been disappointed, because, despite the difficulties associated with this pandemic this year, we received 635 paintings from 10 countries: BELARUS, BULGARIA, CHINA, KAZAKHSTAN, MOLDOVA, POLAND, RUSSIA, ROMANIA, UKRAINE and UZBEKISTAN. The same subject was in force: 'Music, Dance and Theatre´, which, due to its universal language, was still inexhaustible. We were pleased to see paintings from countries we have never been to and which we may never reach. It's learning through culture, characteristic costumes, dances, instruments was a real pleasure. We could admire works in painting, drawing, graphic and other techniques. By the way, we realized that culture, especially music and dance connect people regardless of countries, distances and social differences. In all age categories, participants approached the topic reliably and with creativeness.

The youngest children were the largest group of participants. Many organizers of an art competition could envy such a colourful mosaic of themes. The unrestricted joy of painting intertwined with a sincere reflection about family, friendships and fun in the works of children. There were dynamic and expressive compositions, but also refined - all of them very colourful. Older children did not disappoint, showing in their works a whole range of possibilities, among which stood out beautiful graphics in the technique of coloured linocut. Also young people presented interesting, diverse compositions in which they revealed, on the one hand, synthetic thinking, on the other, analytical accuracy with expression.

Congratulations on the passion and talents of all participants of the Competition, hoping that with the help of your guardians you will develop them to successfully create the art of your countries in the future.

Commissioner of the Biennale Maria Babulewicz

-----------------------------

VIII Международное биеннале художественного творчества молодых „Увлечения и таланты 2020 ” – решенo!

Мы с нетерпением ждали художественных работ, представленных на Конкурс, вспоминая  удивительную фантазию молодых художников принимающих участье
в биеннале два года тому назад. И мы не разочеровались, потому что, несмотря на трудности, связанные в этом году с пандемией, получили 635 художественных работ из 10 стран: БЕЛАРУСИ, БОЛГАРИИ, КИТАЯ, КАЗАХСТАНА, МОЛДОВИИ, ПОЛЬШИ, РОССИИ, РУМЫНИИ, УКРАИНЫ и УЗБЕКИСТАНА. В этом году обязывала та же самая тема: «Музыка, танец и театр», которая из-за своего универсального языка всё ещё была неисчерпаемая. Мы с удовольствием смотрели картины из стран, в которых никогда не были и до которых мы можем никогда не добраться. Это обучение через культуру, характерные костюмы, танцы, инструменты было настоящим удовольствием. Мы могли любоваться живописью, рисованием, графикой и другими собственными техниками. Кстати, мы поняли, что культура, особенно музыка и танцы, объединяют людей независимо от стран, расстояний и социальных различий. Во всех возрастных категориях участники подошли к теме честно и с идеей.

Самой большой группой участников биеннале были маленькие дети. Такой красочной мозайки художественных тем и способов их создания могут позавидовать многие организаторы художественных конкурсов. Неограничённая радость живописи в творчестве детей переплеталась с искренним размышлением о семье, дружбе
и развлечении. Композиции были динамичные и выразительные, но также изысканные - все очень красочные. Не разочаровали также дети старшего возраста, показав в своих работах целый ряд возможностей, среди которых выделялась красивая графика в технике цветной линогравюры. Молодые люди представили интересные, разнообразные композиции, в которых они раскрыли с одной стороны, синтетическое мышление, с другой – аналитическую точность не лишену выражения.
Поздравляем со страстью и талантами всех участников Конкурса, надеясь, что с помощью ваших опекунов вы будете развивать их, чтобы успешно создавать искусство ваших стран в будущем.


Комиссар биеннале Мария Бабулевич


PRACA JURY
PROTOKÓŁ


KAT 9-12

ZŁOTE PALETY:


Sofija Horsheva, lat 11 (Rosja)
Hanna Kudła, lat 9 (Polska)
Diana Masterova, lat 9 (Białoruś)
:


SREBRNE PALETY:


Zuzanna Bondaruk, lat 12 (Polska)
Jana Mikhailova, lat 8 (Białoruś)
Łucja Wyszyńska, lat 11 (Polska)

BRĄZOWE PALETY:


Nikita Chvanin, lat 10 (Rosja)Ksenia Kaminskaja, lat 12 (Mołdawia)
Ada Żelazna, lat 8 (Polska)KAT 13-15


ZŁOTE PALETY:

 
Julia Ochirova, lat 14 (Rosja)Svetlana Petrovicheva, lat 14 (Rosja)Eva Varaksina, lat 14 (Rosja)


SREBRNE PALETY:


Sofija Filipkina (Rosja)
Wiktoria Gil, lat 13 (Polska)Sabina Isomova, lat 15 (Uzbekistan)Yaroslava Krivoruchko, lat 15 (Ukraina)BRĄZOWE PALETY:


Uliyana Levkova, lat 14 (Rosja)Muzaffar Ouysinov, lat 15 (Uzbekistan)
Mariya Skaloban, lat 14 (Białoruś)


KAT 16-20


ZŁOTE PALETY:Julia Magdalena Koper, lat 16 (Polska)Anna Niestoruk, lat 16 (Polska)


SREBRNE PALETY:Monika Gawron, lat 16 (Polska)Zofia Paszkiewicz, lat 16 (Polska)BRĄZOWE PALETY:Amelia Filozof, lat 17 (Polska)Nigina Nematova, lat 16 (Uzbekistan)Anna Suhareva, lat 17 (Rosja)

KAT 9-12

Wyróżnienia:

Aleksandra Cichosz (Polska)
Alicja Sarzyńska (Polska)

Alisa Kozlova (Rosja)
Anastasia Luneva (Rosja)
Anita Utkina (Rosja)
Arina Leskova (Rosja)
KA YING TSOI (Chiny)
Karina Terzieva (Bułgaria)
Konstantin Mastikin (Rosja)
Lera Benes (Białoruś)
Polina Novik (Białoruś)
Yaroslava Gordeeva (Rosja)KAT 13-15

Wyróżnienia:


Burxonov Sulton (Uzbekistan)
Dariya Buryachenko (Rosja)
Doroteea Pavel (Mołdawia)
Gabriela Szwedko (Polska)
Morozova Sofia (Rosja)
Ochilov Akbarali (Uzbekistan)
Pulatov Sherali (Uzbekistan)
Tatyana Lavrinaytis (Rosja)
Yauheniya Mikhaliuk (Białoruś)

KAT 16-20


Wyróżnienia:


Turayeva Dildora (Uzbekistan)
Agata Hawrył (Polska)

Natalia Weronika Wojewódzka (Polska)Nagroda dyrektora BDK -Kuchimova Munojat, lat 16, Shaxrisabz, UZBEKISTAN

Nagroda Komisarza Biennale -Juraqulova Zilola, lat 15, Shaxrisabz, UZBEKISTAN

Nagroda Kierownika Muzeum -Karolina Koc, lat 16, Bielsk Podlaski, POLSKA


Wręczenie Złotych, Srebrnych i Brązowych Palet – statuetek Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, nagród rzeczowych, dyplomów, katalogów laureatom biennale, osobom wyróżnionym oraz podziękowań nauczycielom, pod kierunkiem których prace zostały nagrodzone i wyróżnione w biennale z Polski – na uroczystym otwarciu wystawy w październiku’2020 roku. O dokładnym terminie poinformują organizatorzy we wrześniu’2020.

Statuetki, nagrody rzeczowe, dyplomy, katalogi i podziękowania laureatom i nauczycielom z zagranicy – organizatorzy prześlą pocztą.

Gratulujemy zwycięzcom biennale, mając nadzieję, że z pomocą swoich opiekunów będą je rozwijali, by w przyszłości z powodzeniem tworzyć sztukę swoich krajów.