TEATRALNE


Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku
Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim

zapraszają na
XXIII PREZENTACJE ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH
"BIAŁORUSKI OBRZĘD NA SCENIE"

W programie m.in. wieczorki, fragmenty obrzędów rodzinnych, prac polowych, pór roku itp.

Sala widowiskowa BDK


12.11.2016r.

Godz. 17.00


ZAPRASZAMY

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji