TEATRALNEProtokół z posiedzenia jury

Eliminacji Powiatowych
  1. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się w Bielskim Domu Kultury dnia 15.03.2018 r.

Komisja w składzie:

  1. Ewa Jakubaszek - przewodnicząca
  2. Mateusz Sacharzewski
  3. Justyna Porzezińska

po przesłuchaniu 14 wykonawców turnieju recytatorskiego z I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim, II LO z bjn im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, ZS nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim oraz Bielskiego Domu Kultury:

p o s t a n o w i ł a   przyznać:
W turnieju recytatorskim, kat młodzież:

Nagrody – Nominacje na Eliminacje Wojewódzkie -

Grzegorzowi  Zinkiewiczowi z  II LO z bjn im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
Maksymowi Fionikowi z  II LO z bjn im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Wyróżnienie przyznano:
- Aleksandrze Zinkiewicz  z  II LO z bjn im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
- Ewie Czerkowskiej z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim

W turnieju recytatorskim, kat dorośli:

Nagrodę – Nominację otrzymuje Włodzimierz Wiesiełowski z Bielskiego Domu Kultury
Wyróżnienia przyznano: Halinie Sawin, Ninie Bieleckiej i Irenie Piwowar.
Na  Eliminacje Wojewódzkie, które odbędą się dnia 27.04.2018 r. w Białymstoku zakwalifikowano: Grzegorza Zinkiewicza, Maksyma Fionika i Włodzimierza Wiesiełowskiego.

Na tym protokół zakończono.