TEATRALNE
Towarzystwo Kultury Białoruskiej w Białymstoku i Bielski Dom Kultury zapraszają na:


eliminacje centralne 47 konkursu recytatorskiego
"OJCZYSTE SŁOWO"


23 MARCA 2018r. Godz. 9.00 Bielski Dom KulturyZrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz
dofinansowaniu ze środków z budżetu Miasta Białegostoku


Ц Э Н Т Р А Л Ь Н Ы Я   Э Л І М І Н А Ц Ы І

47 дэкламатарскага конкурсу

„ Р О Д Н А Е   С Л О В А ”

23.03.2018 г. – Бельск-Падляшскі

 

KATEGORIA PRZEDSZKOLNA

 1. Малгажата Рыбак – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Алеся з падлесся” – Віктар Швед
 2. Юліянна Шчыкоўская – Непублічнаe прадшколле н-р 1 ім. св. Дзіцяткі Гаўрыіла ў Бельску-Падляшскім
  – „Каток, пеўнік і лісіца” – Авяр’ян Дзеружынскі
 3. Юлія Манаховіч – Непублічнаe прадшколле н-р 1 ім. св. Дзіцяткі Гаўрыіла ў Бельску-Падляшскім
  – „Жук і слімак” – Максім Танк
 4. Ксэня Граматовіч – Непублічнаe прадшколле н-р 1 ім. св. Дзіцяткі Гаўрыіла ў Бельску-Падляшскім
  „Кот-маркот” – Авяр’ян Дзеружынскі
 5. Ігар Галушэўскі – Прадшколле н-р 3 з інтэграцыйнымі аддзеламі ў Бельску-Падляшскім – „Рэжым”
  – Андрэй Хадановіч
 6. Магдаліна Таранта – Прадшколле н-р 3 з інтэграцыйнымі аддзеламі ў Бельску-Падляшскім
  „Гаспадыня” – Таццяна Мушынская
 7. Юліян Гаўрылюк – Прадшколле н-р 3 з інтэграцыйнымі аддзеламі ў Бельску-Падляшскім
  „Цукерка” – Андрэй Хадановіч
 8. Ігар Бугвін Прадшколле н-р 1 у Гайнаўцы – „Злодзей” – Таццяна Кляшторная
 9. Юлія Садоўская Прадшколле н-р 1 у Гайнаўцы – „Вожык” – Алег Лойка
 10. Анастазія Франкоўская Прадшколле н-р 1 у Гайнаўцы – „Мая матуля” – Леанід Пранчак
 11. Марыя Галёнка Прадшколле н-р 1 у Гайнаўцы – „Коцік” – Артур Вольскі
 12. Аляксандра Монах – Прадшколле н-р 3 з інтэграцыйнымі аддзеламі ў Гайнаўцы – „Чорны кот”
  – Валерыя Кустава
 13. Барташ Свяржэўскі – Прадшколле н-р 3 з інтэграцыйнымі аддзеламі ў Гайнаўцы – „Варона і карона”
  – Яўген Калашнікаў
 14. Нікаліна Баркоўская Непублічная ПШ y Арэшкаве „Коцік” – Артур Вольскі
 15. Наталля Янчук – Самаўрадавае прадшколле н-р 14 у Беластоку – „Салодкая лячэбніца”–Пімен Панчанка
 16. Аксана Кулік – Самаўрадавае прадшколле н-р 14 у Беластоку – „Я хачу мець брата” – Віктар Швед
 17. Дамініка Лепай – Самаўрадавае прадш. н-р 14 у Беластоку – „Слухайце ластавак” – Кастусь Кірыенка
 18. Аляксандра Раманьчук – Самаўрадавае прадш. н-р 14 у Беластоку – „Трое смешных кацянят” – Леанід Пранчак
 19. Ганна Сапёлка – Самаўрадавае прадшколле н-р 14 у Беластоку – „Пірагі” –  Леанід Пранчак
 20. Малгажата Паплаўска – НПШ y Залуках – „Павучок-мухаед”– Станіслаў Шушкевіч

KATEGORIA KL. I-III

 1. Каліса Пятроўская – ПШ н-р 4 у Беластоку – „Шпак са Шпакоў” – Міра Лукша
 2. Юлiя Лех – НПШ y Залуках – „Сашка і мурашка” – Віктар Швед
 3. Крыст’ян Майсак – НПШ y Залуках – „Добра ведаю ўрок” – Адам Русак
 4. Малгажата Скшыняж – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Атракцыён” – Анатоль Вярцінскі
 5. Мартына Гэраз – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Круты певень”
 6. Таіса Фіёнік – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Нататкі таткі” – Андрэй Хадановіч
 7. Аляксандра Грыгарук – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Смелы кот” – Уладзімір Корбан
 8. Зофія Драздоўская – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Я хачу мець брата” – Віктар Швед
 9. Юлія Сeльвясюк – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Гусак”
 10. Ганна Кардзелевіч – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Малпа” – Леанід Пранчак
 11. Аляксандра Асіпюк – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Чаму крычыць варона” – Людміла Варонава
 12. Зузанна Міранкевіч – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Коцік” – Артур Вольскі
 13. Ніна Нічыпарук – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Збудаваў верабей хатку”
 14. Вольга Пятрышык – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Бабуля” – Юрась Свірка
 15. Бартламей Петручук – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Ваякі” – А. Пламянкоў
 16. Юліянна Роля – ПШ з ДНБМ у Орлі – „У магазіне зайка быў” – Яўген Крупенька
 17. Амэлія Голуб – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Чаму не спіш” – Віктар Швед
 18. Ганна Куколка – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Смех у мех” – Віктар Швед
 19. Мая Кучка – ПШ у Аўгустове „Конь i конік” – Эдзі Агняцвет
 20. Мая Нікалаюк – ПШ у Аўгустове „Вавёрка” – Віктар Швед
 21. Аляксандр Краўчук – ПШ у Аўгустове „На рыбалку кот хадзіў” – Яўген Крупенька
 22. Антаніна Карпюк ПШ у Нараўцы „Забалела ножка” – Іван Муравейка
 23. Павел Аніскевіч ПШ у Нараўцы „Пра планшэты і кніжкі” – Максім Надтачай
 24. Вікторыя Анішчук ПШ у Чыжах „Ключы” – Віктар Зуёнак
 25. Кшыштаф Паўлоўскі ПШ у Чыжах „Разумны камар” – Алесь Бадак
 26. Антоні Сідаровіч ПШ у Чыжах „Муха” – Генадзь Бураўкін
 27. Алівія Жэпка Школьна-прадшкольны комплекс у Нарве „На паляне” – Ніна Тарас
 28. Ілья Пятроўскі Школьна-прадшкольны комплекс у Белавежы „Конкурс” – Фёдар Хлябіч
 29. Марыя Бармута Школьна-прадшкольны комплекс у Белавежы „Балбатуха Міла” – Авяр’ян Дзеружынскі
 30. Міхал Зайкоўскі ПШ н-р 2 у Гайнаўцы „Драпежнік” – Андрэй Хадановіч
 31. Анна Мароз ПШ н-р 2 у Гайнаўцы „Спадар з падарункамі” – Андрэй Хадановіч
 32. Зузаннна Франкоўская ПШ н-р 4 у Гайнаўцы „Хітры зайка” – Уладзімір Мацвеенка
 33. Габрыель Якімюк – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку –„Камп’ютаршчык”–Надзея Шылавец
 34. Аляксандра Гурба – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Гародніна” – Юльян Тувім
 35. Лукаш Хіліманюк – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Яблычны пірог” – Леанід Пранчак
 36. Аляксандра Кузьма – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Вясёлка” – Валянцін Лукша

 

KATEGORIA KL. IV-VI

 1. Кандрат Косцін і танцавальная пара беларускага ансамбля танца „Падляшскі вянок” з Аб’яднання АБ-БА пры ПШ н-р 4 у Беластоку (кір. ансамбля Аксана Прус) – „Пахне чабор” – Пятрусь Броўка
 2. Юлія Грэсь – НПШ y Залуках – „Ёсць на свеце зямля” – Алесь Барскі
 3. Іван Карсунскі – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Прыгоды з коскаю” – Мікола Чарняўскі
 4. Мікалай Абрамюк – НПШ св.св. Кірылы і Мяфодзія ў Беластоку – „Певень – чырвоны грэбень”
  – Валянцін Лукша
 5. Ксэня Кучынская – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Спрэчка звяроў” – Кастусь Цвірка
 6. Дарыя Нестaрук – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Як жывая істота” – Сяргей Брандт
 7. Габрыель Пах – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Аўтапартрэт” – Алег Буйніцкі
 8. Юліян Красоўскі – ПШ у Аўгустове – „Зубр і заяц” – Уладзімір Дубоўка
 9. Якуб Анішчук – ПШ у Аўгустове – „Гусак і певень” – Анатоль Грачанікаў
 10. Наталля Васілюк – ПШ у Аўгустове – „Фарбы” – Авяр’ян Дзеружынскі
 11. Гжэгaж Зінкевіч – ПШ у Аўгустове – „Дударык” – Васіль Вітка
 12. Сяргей Шэшка – ПШ у Аўгустове „Два мядзведзікі” – Эдуард Валасевіч
 13. Ян Васільчык ПШ у Нараўцы „Акуляры” – Агнія Барто
 14. Матэвуш Хіліманюк ПШ у Чыжах „Родныя вобразы” – Якуб Колас
 15. Алівія Порац Школьна-прадшкольны комплекс у Нарве „Пра род савіны” – Валянцін Лукша
 16. Марыя Валосік Школьна-прадшкольны комплекс у Белавежы „Гаспадарка” – Міхал Красоўскі
 17. Анджаліка Шпаковіч Школьна-прадш. комплекс у Белавежы „Што рабіць, каб доўга жыць”
  – Міхал Красоўскі
 18. Павел Алeксяюк ПШ н-р 2 у Гайнаўцы „Бычок і козачка” – Алег Старынчык
 19. Зофія Філіпюк – ПШ н-р 3 у Гайнаўцы „Казачка пра зязюлю” – Таццяна Дзям’янава
 20. Габрыель Місяюк ПШ н-р 4 у Гайнаўцы „Баксёр” – Эдзі Агняцвет
 21. Юліян Раманюк – ПШ н-р 4 у Гайнаўцы „Хітры зайка” – Уладзімір Мацвеенка
 22. Барташ Яканюк – ПШ н-р 4 у Гайнаўцы „Непаслухмяны язык” – Мікола Чарняўскі
 23. Зофія Карчэнка ПШ н-р 4 у Гайнаўцы „Як лісіца вучылася лётаць” – Валянцін Лукша
 24. Лаўра Анхімюк – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Апошні беларускі князь” – Людміла Рублеўская
 25. Дарыя Лажэцкая – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Ёлка-вясёлка” – Уладзімір Мацвеенка
 26. Павел Сeльвясюк – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Мы прыйшлі ў кнігарню” – Кастусь Цвірка
 27. Аляксандра Кобусь – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Пракалоў камарык ножку” – Станіслаў Шушкевіч
 28. Маніка Максымюк – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Два каты”
 29. Магдалінa Пасечнік – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Зайка польку танцаваў” – Генадзь Аўласенка
 30. Дамініка Бобаль – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Магутны Божа” – Таццяна Дзям’янава
 31. Таццяна Цесноўская – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Гусак” – Марыя Кірылюк
 32. Анна Мартыновіч – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Каціная дыета” – Валянцін Лукша
 33. Аляксандра Парфянюк – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Камарыны мікрафон” – Станіслаў Шушкевіч
 34. Марлена Кандрацюк – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Славім сонейка” – Уладзімір Карызна
 35. Міхал Вардэцкі – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Мой скарб” – Артур Вольскі

 

KATEGORIA  КL. VII i KL. II-III GIMNAZJUM

 1. Вікторыя Пякарская – Публічная гімназія н-р 7 у Беластоку – „Доля батрачкі” – Якуб Колас
 2. Наталля Савіцкая – Публічная гімназія н-р 7 у Беластоку – „Ліст” – Зоська Верас
 3. Тамаш Харкевіч ПШ у Нараўцы „Адкажы” – Ніл Гілевіч
 4. Мартына Белавежац ПШ у Чыжах „Хлеб” – Максім Танк
 5. Марак Кутузаў Школьна-прадшкольны комплекс у Нарве „Суп з сякеры” – Якуб Колас
 6. Уладыслаў Кутузаў Школьна-прадшкольны комплекс у Нарве „Атэлье прамень” – Мікола Маляўка
 7. Марыюш Краськa Непублічная ПШ y Арэшкаве „Кісель” – Таццяна Дзям’янава
 8. Паўліна Дзмітрук ПШ н-р 3 у Гайнаўцы „Таямніца возера Свіцязь”
 9. Дамініка Грыгарук – ПШ у Аўгустове – „На далонях тваіх” – Алесь Барскі
 10. Магдаліна Зінкевіч – ПШ у Аўгустове – „Я ішла” – Наталля Арсеннева
 11. Наталля Сцепанюк – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Чаканне” – Дзмітрый Шатыловіч
 12. Наталля Кадлубоўская – ПШ з ДНБМ у Орлі – „Ты прыйдзі” – Янка Купала
 13. Юлія Скарбіловіч – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Крыж” – Наталля Арсеннева
 14. Ксэня Лукашук – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Каб не маці...” – Яўгенія Янішчыц
 15. Вераніка Федарук – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Мы тое, чым можам стаць” – Кацярына Ляўдацкая
 16. Вікторыя Гаць – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Князь Усяслаў Чарадзей” – Ларыса Геніюш
 17. Ілья Фіёнік – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Апошні беларускі князь” – Людміла Рублеўская
 18. Марыя Тарасюк – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Жыровіцы” – Ларыса Геніюш
 19. Зузанна Пятроўская – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Вось так” – Яўгенія Янішчыц
 20. Паўліна Ёдла – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Жыровічы – святы куточак” – Ларыса Геніюш
 21. Давід Дзікоўскі – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Матчына душа” – Уладзімір Караткевіч
 22. Вікторыя Раеўская – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Родная мова” – Ніл Гілевіч
Матэвуш Кокець – ПШ з ДНБМ у Бельску-Падляшскім – „Старынны беларус” – Уладзімір Караткевіч