TEATRALNE

XXV PREZENTACJE ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH

"BIAŁORUSKI OBRZĘD NA SCENIE"


ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI